โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ธ.ค. 2565    ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วัดบริบูรณ์วราราม บ้านบงเหนือ วันศุกร์ที่13 มกราคม 2566 56
  3 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 67
  14 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 135
  22 ต.ค. 2564    ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บงเหนือ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 328
  22 ต.ค. 2564    ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บงเหนือ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 285
  19 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 345
  18 ต.ค. 2564    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งฯ 289
  8 ต.ค. 2564    ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.บงเหนือ 269
  6 ต.ค. 2564    รายงานผลการใช้พลังานของ อบต.บงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 104
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.บงเหนือ 228

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 722070 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -