โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 14
  31 มี.ค. 2566    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 10
  6 ม.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 6
  6 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 3
  5 ต.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 41
  5 ต.ค. 2565    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 28
  3 ส.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 25
  29 มิ.ย. 2565    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 26
  1 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 122
  30 มี.ค. 2565    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 722076 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -