โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือไปอ่างคำบากน้อยพร้อมป้าย โครงการ หมู่ที่ ๑ บ้านบงเหนือ     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือนอกไปบ้านโคกสวัสดี พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านบงเหนือนอก ตำบลบงเหนือ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตาราง     ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566      
 
 
 
   


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566...

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือร่วมสืบสานวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร...

พิธีมอบวุฒิบัติ บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566...

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือร่วมสืบสานวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร...

พิธีมอบวุฒิบัติ บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...

โครงการหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ โรงเรียนชุมชนบงเหนือ ม.1...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566...

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือร่วมเดินขบวนสักการะหลวงพ่อองค์ดำ ในงานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ ณ เมืองสว่างแดนดิน ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จังหวัดสกลนคร ...
 
 
26 ธ.ค. 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วัดบริบูรณ์วราราม บ้านบงเห...
3 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
14 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
22 ต.ค. 2564 ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บงเหนือ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอ...
22 ต.ค. 2564 ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บงเหนือ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกอง...
19 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
19 พ.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือไปอ่างคำบา...
1 พ.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบง...
24 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านบ...
19 ก.ย. 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้า...
12 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกสวัสดี หมู...
24 เม.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที่...
24 เม.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมค...
18 เม.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
18 เม.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
18 เม.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 722074 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -