โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ปี2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) 12
  23 มิ.ย. 2566    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือไปอ่างคำบากน้อย พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านบงเหนือ ตำบลบงเหนือ 11
  21 มิ.ย. 2566    ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือนอกไปบ้านโคกสวัสดี พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านบงเหนือนอก ตำบลบงเหนือ 11
  6 มิ.ย. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) 12
  1 มิ.ย. 2566    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 11
  3 พ.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน เมษายน 66) 10
  7 เม.ย. 2566    ประกาศสรุปรายงานผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง รายไตรมาสที่2 ปี 2566 (1 มกราคม 2566- 31 มีนาคม 2566) 32
  5 เม.ย. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน มีนาคม 66) 20
  3 มี.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66) 45
  3 ก.พ. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน มกราคม 66) 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 734928 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -