โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 เม.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 6
  24 เม.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคันหินขอบทาง (สายบ้านแม่ลี) บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 22
  18 เม.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 3
  18 เม.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 4
  18 เม.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 5
  4 เม.ย. 2566    โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 17
  4 เม.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำบ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านตาสิน)ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 4
  29 มี.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมคันหินขอบทาง(สายบ้านแม่แป) บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 3
  24 มี.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบาบน้ำ บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านครูนิคม) 19
  24 มี.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคันหินขอบทาง (สายข้างตลาดสด) บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 722044 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -