โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือนอกไปบ้านโคกสวัสดี พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านบงเหนือนอก ตำบลบงเหนือ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตาราง
    รายละเอียดข่าว :

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือนอกไปบ้านโคกสวัสดี พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านบงเหนือนอก ตำบลบงเหนือ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือนอกไปบ้านโคกสวัสดี พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านบงเหนือนอก ตำบลบงเหนือ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตาราง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 722104 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -