โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  (นายสมชาติ  ทิพศิลา)  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ   
  โทรศัพท์ 09-1065-1136  
(นายประเสริฐ  นาเมืองรักษ์) (นายไพฑูรย์  ศึกสะท้าน) (นายเขียน  ศิริวงศ์นาค)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
โทรศัพท์ 09-9323-5228  โทรศัพท์ 06-5235-2432 โทรศัพท์ 08-2267-7304
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 799548 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -