โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 14
  10 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 97
  14 ม.ค. 2566    แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 21
  24 ก.พ. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 238
  25 ส.ค. 2564    การส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 181
  20 ม.ค. 2564    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564 165
  12 ม.ค. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.บงเหนือ 211
  12 ม.ค. 2564    ประมวลจริยธรรม 158
  4 ม.ค. 2564    ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 194
  4 ม.ค. 2564    ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 176
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 799524 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -