โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ต.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 29
  18 ต.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 30
  18 ต.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 40
  18 ต.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 30
  17 ต.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างขยายพื้นที่ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 29
  17 ต.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ 4 10
  4 ส.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ (หลังใหม่) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 106
  26 ก.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจำปา หมู่ที่ 3 34
  21 ก.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 34
  21 ก.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านจำปา หมู่ที่ 3 32

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747943 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -