โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านจำปา หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 1
  15 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบาก หมู่ที่ ๔ 1
  15 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๗ 1
  15 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒ 1
  15 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ครั้งที่ ๓ 1
  15 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ครั้งที่ ๒ 0
  11 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 4
  1 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ ๖ ครั้งที่ ๒ 13
  1 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒ 10
  27 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 799532 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -