โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 5
  26 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 35
  9 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 58
  8 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) ปี 2566 44
  22 พ.ย. 2565    ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 60
  8 พ.ย. 2565    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 75
  3 ต.ค. 2565    ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ประจำปี 2566 64
  26 ม.ค. 2565    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) พ.ศ. 2565 214
  26 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 190
  23 พ.ย. 2564    ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 237

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747928 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -