โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 0
  28 มิ.ย. 2567    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 0
  2 เม.ย. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 17
  29 มี.ค. 2567    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 25
  9 ม.ค. 2567    การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 45
  28 ธ.ค. 2566    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 56
  6 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ รายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20
  3 ต.ค. 2566    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 33
  3 ต.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 33
  3 ก.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 58

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 799552 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -