โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2566     ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน พฤษภาคม 67)     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน      
 
 
 
   


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี...

กิจกรรม สักการหลวงพ่อองค์ดำ ...

การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย...

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจ โครงการถังขยะเปียก...


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี...

กิจกรรม สักการหลวงพ่อองค์ดำ ...

การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย...

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจ โครงการถังขยะเปียก...

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566...

โครงการร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ...

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ...
 
 
15 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อธนาคารขยะ "MOI Waste Bank week-มหาดไทย
7 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปล...
2 ต.ค. 2566 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือว่าด้วยการดำเนินการของประชาช...
26 ก.ย. 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567
21 ก.ย. 2566 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บงเหนือ ประจำปีงบป...
1 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนตำบลบงเหนื...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเร...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเร...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล...
16 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ...
24 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังโรงพย...
21 มี.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายหน้า...
21 มี.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
21 มี.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
20 มี.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมค...
20 มี.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านบงเ...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 794498 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -