โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 29
  21 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 20
  21 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านจำปา หมู่ที่ 3 16
  20 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคันหินขอบทางถนน สายศาลา ประชาคมบ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 20
  20 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 22
  20 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายหลังวัดนาบุญ บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7 7
  9 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านขาว หมู่ที่ ๕ 23
  8 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเรียนชุมชนบงเหนือไปวัดคลองเจริญ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 28
  26 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปโรงเรียนชุมชนบงเหนือ พร้อมหินคันขอบทาง บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 19
  18 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสวนยางแม่เสถียรไปสวนมะม่วงพ่อนาย บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 794470 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -