โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ อปท.
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2565    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 72
  7 ธ.ค. 2565    ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 74
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 794474 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -