โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 61) ปีงบประมาณ 2562
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 61) ปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 766703 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -